Site logo
  • Giao Bao Tran Duong
    20/11/2023 - 20:44

    Làm 1 lúc 2 hồ sơ cho mình vs e gái. Đổi trường, đổi homestay, làm visa du lịch cho mẹ mình. Từ a->z, đc 4 năm rùi vẫn còn thường xuyên liên lạc khi mình cần hồ sơ. Mình làm visa mất 3 tuần là nhận đc, còn mà gia hạn visa thì 1 tuần là có visa mới. Gia hạn thêm 4 năm

Viết Đánh Giá