Site logo
  • Thien Ky
    20/11/2023 - 21:11

    Siêu siêu có tâm, từ luyện thì ielts tới nộp hồ sơ, t bị rớt visa 1 lần xong xách về đưa agent coi xong làm lại hồ sơ nộp lại đậu luôn. Xong qua tới Canada thì thường xuyên email hỏi thăm, lúc t muốn chuyển trường thì nộp đơn chuyển trường cho t luôn không tính phí. Theo dõi quá trình học này nọ, xong lên plan tìm việc này nọ cho t sau khi tốt nghiệp luôn.

Viết Đánh Giá