Site logo
  • Gia An
    20/11/2023 - 21:42

    Rất ổn ạ. Chuyên nghiệp, có mấy anh chị du học lúc trước về chỉ dạy mấy lớp như là phỏng vấn visa như thế nào, câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn visa. Rồi có kết nối với nhưng dhs để cho mình trò truyện tìm hiểu xem trường như thế nào. Có biết cả chỗ để phiên dịch bản điểm cho mình luôn. Mọi người thì rất dễ thương

Viết Đánh Giá