Site logo
  • Q H
    20/11/2023 - 20:50

    Có tâm lắm luôn, giấy tờ phiên dịch này nọ bên cty họ k lấy tiền (cnay chắc do mẹ em quen biết ng trong cty, em nghĩ v). làm mọi thứ từ đầu đến đuôi từ homestay tới visa, qua đến đây vẫn take care em. đợt corona vừa r tạo hẳn cái group nt với nhau. nchung là siu dthg

Viết Đánh Giá