Site logo
  • An Huy Huy
    13/11/2023 - 20:17

    Học tiếng anh thì còn ở mức tàm tạm. Tv du học thì thôi ạ. Ko nên. Ko hiểu sao review trên google toàn 5 sao

  • Jeremy
    20/11/2023 - 19:18

    Tư vấn ok. Trước giờ giấy tờ làm qua trung tâm đều ổn. Nói chung đậu hay rớt cũng tùy profile từng người. Nhưng thấy trước giờ trung tâm lo giấy giờ của mình cũng không có gì đang quan ngại.

Viết Đánh Giá