Site logo
  • Joy
    13/11/2023 - 20:05

    Đang tìm hiểu về du học thì tìm thấy umas vì thấy địa chỉ gần nhà, nhưng chạy tới nơi thì ko thấy gì hết. Lên website xem thì thấy trang web sơ sài, thông tin thiếu tùm lum. Cảm giác như công ty ma ko đáng tin 😔

Viết Đánh Giá