Site logo

Thỏa Thuận Người Dùng (Terms of Service)

(Updated: 11 November 2023)

 • Định nghĩa
  Trong Thỏa Thuận này, các thuật ngữ sau có nghĩa như sau:
  AbroadBay, sau đây sẽ được gọi là “chúng tôi”, “Trang web”
  “Người dùng” là bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Trang web.
  “Thông tin người dùng” là bất kỳ thông tin nào mà Người dùng cung cấp cho Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khác được thu thập thông qua việc sử dụng Trang web.

 • Mục Đích:

  • AbroadBay là một mạng xã hội tương tác, người dùng và doanh nghiệp có thể đăng tải các nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ các công ty tư vấn du học và di trú, cũng như giới thiệu sản phản và dịch vụ doanh nghiệp.

 • Nội Dung Người Dùng:

  • AbroadBay là một mạng xã hội tương tác, toàn bộ nội dung được đăng tải trên trang web được cung cấp bởi người dùng và các bên thứ ba. Các nội dung này bao gồm nhưng không giới hạn từ:

   • Thông tin doanh nghiệp, địa chỉ, email, số điện thoại, website và logo
   • Đánh giá (review)
   • Các liên kết bên ngoài

  • Các nội dung và đánh giá được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn từ:

   • Google Review
   • Facebook Review
   • Trang Vàng Việt Nam
   • Danh bạ website Việt Nam
   • Trang web Bộ Công Thương Việt Nam
   • Chủ sở hữu doanh nghiệp
   • Thành viên, người dùng trang web AbroadBay

  • Trang web không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính hữu ích của nội dung do người dùng đăng tải.
  • Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, phát sinh từ việc sử dụng nội dung do người dùng đăng tải.

 • Bảo Mật Thông Tin:

  • Trang web thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và minh bạch. Chúng tôi thu thập các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khác được thu thập thông qua việc sử dụng Trang web.
  • Các thông tin trên được thu thập nhằm nâng cao mục đích trải nghiệm cá nhân và cung cấp nội dung được cá nhân hóa.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin được cung cấp cho bên thứ ba khi người dùng sử dụng phương thức đăng nhập, đăng ký tài khoản qua cổng mạng xã hội như Google hoặc Facebook. Đồng ý sử dụng phương thức đăng nhập, đăng ký trên, bạn đồng ý với mọi điều khoản của bên thứ ba.
  • Người sử dụng trang web có thể yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân đã đăng ký khỏi trung tâm giữ liệu của chúng tôi bất cứ khi nào.
  • Dưới đây là một số biện pháp bảo mật cụ thể chúng tôi thực hiện:

   • Sử dụng mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin cá nhân khi lưu trữ hoặc truyền tải qua mạng.
   • Áp dụng các biện pháp xác thực người dùng để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản người dùng.
   • Thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật để vá các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác.

 • Quyền và Trách Nhiệm:

  • Quyền của người dùng:

   • Truy cập và sử dụng Trang web theo các điều khoản của Thỏa Thuận Người Dùng.
   • Tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng các tính năng của Trang web.
   • Đọc, sửa đổi hoặc xóa Thông tin người dùng của mình.
   • Bình luận, đánh giá và chia sẻ thông tin trên Trang web.

  • Trách nhiệm của người dùng:

   • Cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ cho Trang web.
   • Sử dụng Trang web một cách hợp pháp và không vi phạm pháp luật.
   • Không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây hại cho người khác.
   • Không gửi thư rác, quảng cáo hoặc nội dung không mong muốn đến người dùng khác.

 • Chính Sách Xóa Nội Dung:

  • Chính sách này quy định các trường hợp mà trang web có thể xóa nội dung do người dùng đăng tải. Dưới đây là một số trường hợp mà trang web có thể xóa nội dung:

   • Nội dung vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động bạo lực, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền riêng tư, hoặc gây hại cho người khác.
   • Nội dung vi phạm quy định của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung spam, quảng cáo, hoặc không phù hợp với mục đích của trang web.
   • Nội dung được yêu cầu xóa bởi người dùng hoặc chủ sở hữu của nội dung đó.

 • Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, mã và đồ họa, đều thuộc sở hữu của chủ sở hữu trang web hoặc của các bên thứ ba.
  • Người dùng không được phép sao chép, phân phối, xuất bản, hoặc sử dụng nội dung trên Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng thông thường của Trang web.
  • Nếu người dùng đăng tải nội dung lên Trang web, thì người dùng xác nhận rằng người dùng có quyền đăng tải nội dung đó và rằng nội dung đó không vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Thỏa Thuận Hủy Bỏ:

  • Các điều kiện khiến cho một người dùng có thể bị cấm hoặc mất quyền truy cập vào trang web. Các điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn từ:

   • Vi phạm pháp luật: Người dùng bị cấm hoặc mất quyền truy cập vào trang web nếu người dùng vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động bạo lực, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền riêng tư, hoặc gây hại cho người khác.
   • Vi phạm quy định của trang web: Người dùng bị cấm hoặc mất quyền truy cập vào trang web nếu người dùng vi phạm quy định của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung spam, quảng cáo, hoặc không phù hợp với mục đích của trang web.
   • Hành vi xâm hại hoặc gây hại cho người khác: Người dùng bị cấm hoặc mất quyền truy cập vào trang web nếu người dùng có hành vi xâm hại hoặc gây hại cho người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi quấy rối, đe dọa, hoặc bạo lực.
   • Sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp: Người dùng bị cấm hoặc mất quyền truy cập vào trang web nếu người dùng sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích lừa đảo, rửa tiền, hoặc buôn bán trái phép.

  • Ngoài ra, trang web cũng có thể cấm hoặc từ chối quyền truy cập vào trang web đối với người dùng nếu người dùng vi phạm các điều khoản khác của Thỏa Thuận Người Dùng, chẳng hạn như điều khoản về bản quyền và sở hữu trí tuệ, điều khoản về miễn trừ trách nhiệm, hoặc điều khoản về bảo mật.

 • Liên Kết Đến Các Website Bên Ngoài:

  • Trong quá trình sử dụng trang web, người dùng có thể được cung cấp các liên kết đến các website bên ngoài. Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ các Thỏa Thuận Người Dùng, cũng như các chính sách sử dụng khác khi truy cập đến các website bên ngoài.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật cũng như nội dung được cung cấp bởi các liên kêt đến các website bên ngoài.

 • Thay Đổi Thỏa Thuận:

  • Trang web có thể thông báo cho người dùng về các thay đổi Thỏa Thuận Người Dùng bằng một trong các cách sau:

   • Gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn đến người dùng.
   • Đăng thông báo trên trang web.
   • Đăng thông báo trên các phương tiện truyền thông xã hội.

  • Thỏa Thuận Người Dùng có thể được thay đổi bất cứ khi nào mà không cần phải thông báo trước.
  • Người dùng có trách nhiệm và nghĩa vụ thường xuyên theo dõi và cập nhật các thay đổi trong Thỏa Thuận Người Dùng tại đây: https://abroadbay.com/terms

 • Pháp Lý và Quy Định:

  • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Nếu đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Liên Hệ:

  • Email: hello@abroadbay.com